Thông tin cá nhân

Họ tên: Đỗ Ngọc Ánh

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại Học Dược Hà Nội

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trường Đại Học Dược Hà Nội

Chức danh: Marketing Manager

Công việc: Nghiên cứu hành vi của người dùng và nhu cầu của họ nhằm cung cấp thông tin truyền thông hữu ích tới đúng đối tượng giúp họ giải quyết được vấn đề về sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Liên hệ mạng xã hội với Dược sĩ Đỗ Ánh:

Bài viết của Dược sĩ Đỗ Ánh