Thông tin cá nhân

Họ tên: Trần Khánh Chi

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ hệ chính quy Đại Học Dược Hà Nội

Công việc: Content Seo

Tôi xin cam kết sẽ cung cấp những bài viết nhằm mục đích nâng cao sức khỏe của cộng đồng.

Liên hệ mạng xã hội với Dược sĩ Chi: