Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh.

Trình độ chuyên môn: Trường Đại học Dược Hà Nội.

Chức danh: Content writer.

Công việc: Nghiên cứu nhu cầu và hành vi của người dùng nhằm mang đến những thông tin hữu ích nhất về các vấn đề sức khỏe và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người đọc.

Thông tin liên hệ

Facebook: https://www.facebook.com/staristia/

Twitter: https://twitter.com/ds_vananh

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anh-van-a2725523a/ 

Pinterest: https://www.pinterest.com/staristia2/_saved/