Thông tin cá nhân

Họ tên: Hồ Thị Văn

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam